#Birini yanında tutmayı bilmez ama onun yokluğunu da istemez