#Hayat bazılarına mutsuz olmakla duygusuz olmak arasında bir tercih hakkı tanır