#Hayat hakkında garip bir şey: En iyisi dışındakileri reddettikçe karşına daha sık çıkarlar.