#Her gece onu düşünmekten saatim ilerlemez oldu. Kim sorarsa saat kaç diye cevabım hep aynı; Ona doğru.