#Kendini bir şey sanma; kendi kendinin efendisi olan