#onu güzel bir ses tonu ile ve kelimelerle kuvvetlendirmeli.