#Hiç kimse satrançta her hamlede ilerleyerek bir oyun kazanmadı