Bir sevda var S e v g i l i

Bir sevda var S e v g i l i

Bir sevda var…
Senin aklının almadığı
Benim kalbimin dayanmadığı
Senin saçının telinin dahi Y a n m a d ı ğ ı !
” Benim K Ü L olmadık yerimin kalmadığı “
Bir sevda var ;
Senin dile getiremediğin
Benim yazarak bitiremediğim…
Senin bir türlü anlayamadığın
Benim ise tamamlayamadığım…
Bir sevda var ;
Senin kıymetini bilemediğin
Benim yaşamaya kıyamadığım…
Senin olmasa da olur sandığın
Benim ise candan öte saydığım…
Bir sevda var S e v g i l i ;
Yüzyıllar öncesinde yaşanmış gibi,
Bir rüya görüpde uyanmış gibi.
Senin gerçek olduğuna inanamadığın,
Benim ise uzanıp ta dokunamadığım..💜💞

Benim De Söyleyeceklerim Var